UWAGA TRENERZY !!!

trener.001

UWAGA TRENERZY !!!

 
W związku z dzisiejszym posiedzeniem Wydziału Dyscypliny ZZPN i planowanym rozpatrzeniem wniosku o ukaranie jednego z trenerów (Młodzik D), który dopuścił się zachowania w żaden sposób niegodnego wychowawcy dzieci i młodzieży, pragniemy przypomnieć, że Wydział Szkolenia będzie w stanowczy sposób stał na straży najwyższych standardów jakie powinny legitymować trenera, wychowawce najmłodszych adeptów sztuki „kopanej”
 
TRENERZE !!!
 
1. Pracujesz dla przyszłości.
2. Myśl przede wszystkim o tym, co jest najważniejsze dla zawodnika.
3. Stwórz sytuację, w której zawodnik będzie mógł podejmować skuteczne decyzje.
4. Potrzeba talentu, by prowadzić talent.
5. Nauczanie piłki nożnej jest procesem pedagogicznym i podlega określonym zasadom.
6. Pochwała jest najlepszą motywacją, presja i strach ograniczają inwencję zawodnika.
7. Wzbudzaj zaufanie zawodników.
8. Musisz mieć określoną filozofię pracy – wiedzieć, czego chcesz i jak to osiągnąć.
9. Dobry trener jest najpilniejszym uczniem.
10 Pokora wiedzie do doskonałości, pycha kroczy przed upadkiem.
11. Jesteś autorytetem – zachowuj się jak autorytet
12. Jesteś wychowawcą – zachowuj się jak wychowawca
13. Każdy trener zobowiązany jest do przestrzegania Unifikacji PZPN.
14. Obowiązkiem trenerów jest posiadania ważnej licencji trenerskiej.
 
Osoby które dopuszczą się zachowań niegodnych trenera będą w sposób natychmiastowy ponosiły odpowiedzialność.
 
Przykładowe kary trenerskie:
 
– zawieszenie licencji trenerskiej
– skrócenie czasu ważności licencji trenerskiej
– skierowanie na ponowny egzamin
– „wyłączenie” ze struktur PZPN (zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą)
– konsekwencje określone w regulaminach ZZPN PZPN
 
Żywię ogromną nadzieję, że wszyscy trenerzy swoim zachowaniem wpisywać się będą we wzorcowy profil trenera zarażając pozytywną energią dzieci, rodziców oraz pozostałych trenerów.
 
 
Pozdrawiam serdecznie, zaś na okoliczność pytań służę pomocą.
 
Marek Safanów
Trener Koordynator ZZPN