KOMUNIKAT KOMISJI LICENCYJNEJ ZZPN

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 czerwca br. weszły w życie wytyczne zawarte w nowej Uchwale PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. W załączniku – nowy schemat wymaganych licencji trenerskich w poszczególnych klasach rozgrywkowych.

  • LICENCJE – WYMAGANE W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH –> ZAŁĄCZNIK
  • OPŁATY – ZA WYDAWANE LICENCJE W TRYBIE ZWYCZAJNYM I NADZWYCZAJNYM – ZAŁĄCZNIK

Zgodnie z nowymi wytycznymi wnioski o licencje trenerskie oraz wszystkie kursy UEFA składane są w formie elektronicznej w systemie PZPN24  -> zakładka WYDARZENIA – dalej wybieramy ZZPN. Trenerzy, którym kończy się ważność licencji powinni złożyć wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskich poprzez portal PZPN24:

  • do dnia 20 czerwca br. (pierwszy termin –> Komisja Licencyjna ZZPN)
  • do dnia 7 lipca br. (drugi termin –> Komisja Licencyjna ZZPN)

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane wyłącznie w trybie nadzwyczajnym. Koszt poszczególnych licencji w trybie normalnym i nadzwyczajnym zawarty jest w uchwale – link poniżej.

Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie trzeba załączyć m.in.: zaświadczenie o niekaralności KRK, wydrukować i podpisać oświadczenie antykorupcyjne oraz certyfikaty ze szkoleń i konferencji (Uwaga! uwzględniane są tylko formy szkolenia pod patronatem PZPN i ZZPN).   

Poniżej przesyłamy link do artykułu, w którym – Dariusz Pasieka Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN omawia kilka kluczowych zmian uchwały:

https://www.laczynaspilka.pl/federacja/nowa-uchwala-licencjonowania-trenerow-dariusz-pasieka-objasnia-kluczowe-zmiany1

oraz link do zapoznania się z treścią nowej uchwały:

https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/675/1883-Uchwa%C5%82a%20nr%20IV63%20z%20dnia%2020.04.2017r.%20-%20Licencje%20trenerskie.pdf

PLIKI DO POBRANIA:

LICENCJE_UEFA

OPŁATY_licencje

Sporządził:

Paweł Podgórski –Trener Edukator ZZPN

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN