UWAGA !!! BRAMKI DLA KLUBÓW

Uprzejmie prosimy wszystkie kluby, które złożyły właściwy wniosek uprawniający do jednorazowego otrzymania kompletu bramek (3×1,55), a nie otrzymały w/w bramek o przesłanie maila z informacją na adres: marek.safanow@zzpn.pl
 
Wiadomości (np: „nazwa klubu” do dnia dzisiejszego nie otrzymał bramek, przyznawanych na podst. Uchwał PZPN nr IX/98) należy nadsyłać do 17.08.2017 r. Wszystkie informacje o braku wcześniej zamówionych bramek zostaną zweryfikowane w bazie PZPN i dostarczone zainteresowanym klubom przed rozpoczęciem rozgrywek.

TREŚĆ UCHWAŁY:

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 27 października 2016 r. przyjęta została Uchwała nr IX/98 w sprawie wyposażenia klubów sportowych uczestniczących w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach w kategorii żaka oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w bramki piłkarskie zgodne z Unifikacją Współzawodnictwa i Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej, której egzemplarz przekazujemy w załączeniu.

Zgodnie z założeniami Uchwały, każdy klub uczestniczący w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach w kategorii żaka będzie uprawniony do jednorazowego otrzymania jednego kompletu bramek (2 bramki), zgodnych ze standardem wynikającym z postanowień Unifikacji Organizacji Współzawodnictwa i Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej. Warunkiem otrzymania bramek będzie łączne spełnienie przez klub poniższych kryteriów:

  • członkostwo w Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej;
  • udział przynajmniej jednej drużyny klubu w rozgrywkach w kategorii żaka w sezonie 2016/2017, prowadzonych przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej w systemie Extranet;
  • uprawnienie co najmniej 10 zawodników do udziału w rozgrywkach w kategorii żaka na sezon 2016/2017 w systemie Extranet;
  • wypełnienie na stronie laczynaspilka.pl formularza rejestracyjnego, a następnie jego pobranie i przekazanie oryginalnego egzemplarza (w formie papierowej) do właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej w terminie przez niego określonym.

Formularz o którym mowa w pkt d. jest już dostępny pod adresem https://kluby.pzpn.pl/ Przed jego wypełnieniem, prosimy o uważne zapoznanie się z https://pzpn24.pzpn.pl/Files/Instrukcja%20-%20wnioskowanie%20o%20bramki.pdf