OSTATECZNY PODZIAŁ GRUP ROZGRYWEK SKRZATÓW, ŻAKÓW, ORLIKÓW

W dniu dzisiejszym przedstawiciele wydziałów szkolenia oraz gier i ewidencji w oparciu o nadesłane prośby i sugestie (37 wniosków) przygotowali ostateczny podział grup na rundę jesienną sezonu rozgrywkowego 2017/2018 w rozgrywkach skrzatów, żaków, orlików młodszych oraz starszych.

ROZGRYWKI DZIECI ZZPN 2017:2018 WERSJA OSTATECZNA

  1. Wymaga się aby wszystkie turnieje rozgrywane były w zgodzie z przepisami zawartymi w unifikacji PZPN
  2. Z uwagi na mniejszą ilość zespołów w grupach (do 5) dopuszcza się organizacje turniejów na boiskach typu Orlik
  3. Sprawozdania z turniejów należy przesyłać na adres zofia.krzywanska@zzpn.pl niezwłocznie po zakończeniu rozgrywek    (do środy), nienadesłanie sprawozdania w określonym terminie skutkować będzie uznaniem turnieju za nieodbyty.
  4. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności skutkować będą usunięciem z rozgrywek (w sezonie 2016/2017 – 4 zespoły).
  5. Wszyscy trenerzy zobowiązani są do posiadania ważnej i adekwatnej do kat. rozgrywkowej licencji trenerskiej oraz wpisania numeru do sprawozdania z turnieju.
  6. Wzór sprawozdań z turniejów będzie dostępny do pobrania w przyszłym tygodniu.
  7. WGiE oraz WS ZZPN ponownie zachęcają do stałego podnoszenia poziomu organizacyjnego turniejów. Wspólne grillowanie, napoje, poczęstunek, wsparcie rodziców, rodzinna atmosfera w ubiegłym sezonie sprawiły nasze rozgrywki zdecydowanie bardziej atrakcyjnymi.

Na okoliczność wszystkich zapytań uprzejmie prosimy o kontakt drogą mailową zofia.krzywanska@zzpn.pl