Uwaga trenerzy. Papierowe licencje trenerskie tracą ważność po 31 stycznia 2018 roku.

W związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu ewidencji trenerów PZPN24 wszystkie licencje trenerskie w formie papierowej typu PZPN A i B tracą swoją ważność z dniem 31.01 br. Każdy trener posiadający ważną licencję papierową PZPN powinien złożyć wniosek o jej bezpłatną wymianę za pośrednictwem systemu PZPN24 (według załącznika).

W związku z powyższym od 1 lutego 2018 roku każdy trener posiadający odpowiednie kwalifikacje zobowiązany jest legitymować się w trakcie zawodów ważną licencją plastikową. Posiadane licencje papierowe nie będą już obowiązywały oraz nie będą respektowane przez sędziego prowadzącego mecze mistrzowskie w danej klasie rozgrywkowej.

Na portalu „Łączy nas piłka” (www.laczynaspilka.pl) w zakładce trener – wpisując swoje imię i nazwisko można sprawdzić czy jest się prawidłowo zarejestrowanym w systemie i posiada się ważną licencję trenerską.

INSTRUKCJA_WYMIANA_LICENCJI