Dokumenty – Kursy UEFA


Uchwała w sprawie kursów kształcenia trenerów Downloads 44
Wniosek o przyjęcie na kurs: UEFA C, UEFA B, UEFA wyr. B, UEFA A Downloads 44
Wniosek o przyjęcie na kurs UEFA A wyr. Downloads 44
Schemat kursów UEFA Downloads 44
Schemat kursów UEFA wyrównawczych Downloads 44