Licencje trenerskie


images

Wydział Szkolenia Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 roku, wszystkie Licencje Trenerskie ZZPN (PZPN B, PZPN A, UEFA C, UEFA B) oraz PZPN (UEFA A i wyższego stopnia) będą przyznawane i przedłużane wyłącznie po zarejestrowaniu użytkownika w Systemie PZPN24: https://pzpn24.pzpn.pl

Instrukcja aplikowania i najważniejsze informacje poniżej :

  • Wydanie licencji OPŁACAMY dopiero po jej przyznaniu, czyli zweryfikowaniu złożonej dokumentacji w formie elektronicznej na PZPN24 – przez Komisję Licencyjną ZZPN lub PZPN
  • Po zarejestrowaniu w Systemie PZPN24 należy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dołączyć na swój profil całą dokumentację w formie elektronicznej (dyplom, certyfikaty ze szkoleń, oświadczenie o niekaralności KRK)
  • Po zweryfikowaniu i sprawdzeniu poprawności dokumentów Komisja Licencyjna ZZPN przyzna licencję informując kandydata o wniesieniu opłaty za jej wydanie/przedłużenie, w pozostałych przypadkach poprosi o jej pilne uzupełnienie.
  • W najbliższym okresie będą obowiązywały dwa obligatoryjne terminy rejestracji i składania wniosków o przyznanie/przedłużenie licencji: 
  • do 9 lutego 2017 – I termin rozpatrywania wniosków
  • do 6 marca 2017 – II termin rozpatrywania wniosków

Uwaga! Kolejne terminy w trybie nadzwyczajnym będą skutkowały większą opłatą za wydanie licencji warunkowej.

  • Ubieganie się o przyznanie lub przedłużenie licencji poza tymi terminami skutkuje koniecznością wniesienia dodatkowych opłat – w trybie nadzwyczajnym (nowe stawki i regulacje znajdują się w Uchwale nr V z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN).

Po kliknięciu w poniższy link znajdą Państwo film z Trenerem Marcinem Dorną: INSTRUKCJĘ APLIKOWANIA DO SYSTEMU PZPN24, W DALSZEJ CZĘŚCI FILMU INFORMACJE O APLIKOWANIU NA LICENCJE W SYSTEMIE itd.