Materiały szkoleniowe


 

PZPN – Robert Wójcik

Zbiór wybranych środkówtreningowych

PZPN

Gry i zabawy z piłką nożną

FIFA

Healt and Fitness for the Female Football Player

FIFA

Football Polish

PZPN

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4 – 12 lat

PZPN

Unifikacja organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce

PZPN

Unifikacja – poprawki

PZPN – Marcin Dorna

Zbiór wybranych środków treningowych

PZPN – Bartłomiej Zalewski

Zbiór wybranych środków treningowych

PZPN – Marcin Łazowski

Zbiór wybranych środków treningowych

 

erer erer
er errer